QR Code Generator

Tạo mã QR miễn phí! Không lưu dữ liệu, không tracking, không quảng cáo.

Vị trí

E-mail

Văn bản

Điện thoại

SMS

WhatsApp

WI-FI

V-card

PayPal

Email nhận thanh toán
USD
%

BitCoin

BTC
1 BTC = 0 USD
1 USD = INF BTC
Last update: December 13 2021

QR Miễn phí © 2022